استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

درباره سامانه

از دهه 80 موضوع توسعه اکوسیستم استارتاپی و اقتصاد دانش بنیانی و سرمایه گذاری در این صنعت به دلیل اهمیت فزاینده این دسته از شرکت ها در توسعه اقتصادی در قالب موسسات و نهادهای مختلف دولتی و خصوصی در ایران مورد توجه جدی قرار گرفت. تامین مالی استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان یکی از مهمترین الزامات توسعه و موفقیت این شرکت ها می باشد. اولین سئوال در هر مرحله از تامین مالی، دانستن ارزش کسب و کار یا ایده می باشد. به دلیل ماهیت متفاوت عملکردی این شرکت ها با شرکت های بالغ، مدل ها و رویکردهای جاافتاده ای برای ارزشگذاری این شرکت ها وجود ندارد. لیکن عدم وجود مدل های ارزشگذاری مناسب، مانع از سرمایه گذاری در این کسب و کارها نخواهد بود و به هر نحو ممکن می بایست ارزش منصفانه ای هم از دیدگاه کارآفرین و صاحب ایده و هم از دیدگاه سرمایه گذار، به دست آورد.


طبق تجربه، همواره یک شکاف بزرگ بین تصور سرمایه گذار و کارآفرین در خصوص ارزش کسب و کار وجود دارد. متاسفانه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه ارزشگذاری و توسعه کسب و کارهای استارتاپی عمدتا در جهت تامین رضایت خاطر بنیان گذاران این کسب و کارها، ارزش های دور از واقعیت و بدون پشتوانه تئوریکی و اقتصادی، برای این شرکت ها تعیین می نمایند. همچنین تب و مد سرمایه گذاری در استارتاپ ها از طرف موسسات دولتی و شبه دولتی، به این موضوع دامن زده است.


لازم به ذکر است با وجود اينكه روش هاي مختلفي براي ارزشگذاري استارتاپ ها در سطح جهانی وجود دارد اما به دلیل متفاوت بودن اندازه و شرایط اقتصاد هر کشور، شرایط حقوقی- قانونی، فرهنگی- اجتماعی منحصر به فرد و ریسک های محیطی نمی توان مدل های مذکور را بدون اعمال اصلاحات و بومی سازی مورد استفاده قرارد داد. از آنجا که هر یک از مدل های مورد استفاده برای ارزشگذاری استارتاپ ها از معیارها و ویژگی های مختلفی برای تخمین ارزش استفاده می کنند لذا رویکرد غالب در صنعت این است که معمولا ارزش استارتاپ با استفاده از چند روش تخمین زده می شود و سپس از متوسط روش های تخمینی با استفاده از اوزان نسبی ارزش نهایی کسب و کار مشخص می شود. بدین ترتیب بنیان گذاران این وبسایت با هدف تسهیل تامین مالی پایدار و بلندمدت استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان و ارائه تخمینی واقع بینانه از ارزش این شرکت ها در جهت کمک به سرمایه گذاران، پس از بررسی مدل های رایج ارزشگذاری استارتاپ ها در سرتاسر دنیا و همچنین با توجه به تجربه 20 ساله خود در امر ارزشگذاری شرکت ها، اقدام به بسط و توسعه یک مدل بومی ارزشگذاری استارتاپ ها با تلفیقی از مدل های تئوریک و نظرات کارشناسان خبره این صنعت در ایران تحت عنوان بهاسنج نموده اند. امید است که این تلاش بتواند خلاء موجود در زمینه ارزشگذاری استارتاپ ها را در کشور پوشش دهد.


لازم به توضیح است که در سامانه بهاسنج ارزش کسب و کار شما از طریق 5 روش؛ بهاسنج (نرخ رشد بلندمدت)، بهاسنج ( P/E صنعت)، کارت امتیازی، دیو برکاس (چک لیست) و VC (سرمایه گذاری خطرپذیر) محاسبه می شود و در نهایت با توجه به مرحله ایی که استارتاپ در آن قرار دارد ارزش استارتاپ برحسب میانگین وزنی روش های مرتبط برآورد می شود. دلیل استفاده از میانگین وزنی این است که به طور مثال اگر شما در مراحل اولیه عمر کسب و کار خود نظیر شکل گیری ایده باشید بهتر است پتانسیل و قابلیت های تیم شما در درآمدزایی در آینده در تعیین ارزش لحاظ شود و لذا وزن روش های کیفی در تعیین ارزش باید بیشتر باشد؛ اما چناچه به درآمدزایی رسیده باشید وزن تکنیک های ارزشگذاری که بر درآمدزایی متمرکز هستند مانند روش های کمی-کیفی از جمله بهاسنج باید بیشتر باشد چراکه برآورد دقیق تری از ارزش کسب و کار را ارائه می کنند.


واضح است که نزدیک بودن عدد نهایی ارزشگذاری ارائه شده توسط بهاسنج به عدد ارزش ذاتی آن کسب و کار منوط به صحت و دقت اطلاعات ارائه شده توسط بنیان گذاران می باشد. لازم به توضیح است که به منظور تعیین ارزش دقیق تر و قابل اتکا تر، لازم خواهد بود جلسات کارشناسی به منظور ارزیابی اطلاعات ارائه شده توسط بنیان گذاران به تیم بهاسنج برگزار شود.

روش بهاسنج
خدمات سامانه
کارکرد سامانه
ارتباط با ما
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد