استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

حمل و نقل

--- ریال
       364
ثبت
   ارزشگذاری
وی شیپ
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/02
364
--- ریال
       303
ثبت
   ارزشگذاری
پانو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/08/13
303
59,881,182,515 ریال
       369
ثبت
   ارزشگذاری
پستکس
حداکثر: 127,414,285,800 ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/15
369
--- ریال
       210
ثبت
   ارزشگذاری
سامانه اشتراکی هَپ
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/09
210
--- ریال
       243
ثبت
   ارزشگذاری
پستکس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/14
243
22,513,941,206 ریال
       191
ثبت
   ارزشگذاری
00000
حداکثر: 525,857,676,705 ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/23
191
--- ریال
       139
ثبت
ماین
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/04
139
10,772,506,828 ریال
       111
ثبت
   ارزشگذاری
ماین
حداکثر: 25,000,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/09
111
--- ریال
       82
ثبت
   ارزشگذاری
رنتکار
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/06
82
--- ریال
       37
ثبت
   ارزشگذاری
کارچین
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/05/29
37
285,262,567,841 ریال
       20
ثبت
   ارزشگذاری
بگاز
حداکثر: 5,756,271,678,607 ریال
تاریخ ثبت: 1400/07/24
20
--- ریال
       21
ثبت
   ارزشگذاری
Robotinno
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/07/24
21
--- ریال
       16
ثبت
   ارزشگذاری
بیودادکام
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/07/25
16

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

13   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

6   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

18   استارت‌آپ

فينتك

40   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

48   استارت‌آپ

خدمات

60   استارت‌آپ

سلامت

37   استارت‌آپ

SaaS

11   استارت‌آپ

گردشگری

14   استارت‌آپ

مواد غذایی

20   استارت‌آپ

سایر

63   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

35   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد