استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

فينتك

--- ریال
       399
ثبت
   ارزشگذاری
بهاسنج
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1397/10/16
399
--- ریال
       289
ثبت
   ارزشگذاری
آلفا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/04/10
289
51,105,082,671 ریال
       459
ثبت
   ارزشگذاری
کوانتوریتم
حداکثر: 99,639,917,561 ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/27
459
--- ریال
       274
ثبت
   ارزشگذاری
بیت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/25
274
--- ریال
       287
ثبت
   ارزشگذاری
xyz
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/08/08
287
--- ریال
       262
ثبت
   ارزشگذاری
trustchain
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/02
262
19,339,427,600 ریال
       207
ثبت
   ارزشگذاری
Boursbama
حداکثر: 42,620,354,781 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/25
207
--- ریال
       167
ثبت
   ارزشگذاری
استارتاپی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/13
167
--- ریال
       176
ثبت
   ارزشگذاری
EPS
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/17
176
7,858,000,000 ریال
       125
ثبت
   ارزشگذاری
اترس
حداکثر: 934,918,455,994 ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/13
125
--- ریال
       189
ثبت
   ارزشگذاری
صرافی آنلاین ارزهای دیجیتال بیتستان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/08
189
--- ریال
       121
ثبت
   ارزشگذاری
نورآ فین
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/10
121
10,780,000,000 ریال
       118
ثبت
   ارزشگذاری
canny bot
حداکثر: 1,979,823,380,806 ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/16
118
--- ریال
       149
ثبت
   ارزشگذاری
ضامن
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/04
149
--- ریال
       76
ثبت
   ارزشگذاری
ASA
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/16
76
--- ریال
       99
ثبت
   ارزشگذاری
داپ اَپ
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/26
99
--- ریال
       67
ثبت
پرداخت یاری
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/13
67
--- ریال
       65
ثبت
زرین پال
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/20
65
--- ریال
       76
ثبت
   ارزشگذاری
زرین پال
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/23
76
--- ریال
       65
ثبت
کافه پی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/01
65
--- ریال
       109
ثبت
   ارزشگذاری
اپلیکیشن کندل
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/13
109
--- ریال
       65
ثبت
   ارزشگذاری
همساز
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/14
65
11,751,506,589 ریال
       54
ثبت
   ارزشگذاری
یوزکوین
حداکثر: 11,331,092,976,894 ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/16
54
--- ریال
       66
ثبت
   ارزشگذاری
ضامن اپ
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/01
66
9,536,000,000 ریال
       57
ثبت
   ارزشگذاری
Asef.xyz
حداکثر: 52,351,666,347 ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/04
57
--- ریال
       48
ثبت
   ارزشگذاری
فنابا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/24
48
--- ریال
       48
ثبت
   ارزشگذاری
سنسو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/26
48
--- ریال
       45
ثبت
   ارزشگذاری
پی پینگ
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/04/05
45
99,700,000,000 ریال
       40
ثبت
   ارزشگذاری
ارزی شو
حداکثر: 113,900,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1400/04/10
40
--- ریال
       41
ثبت
   ارزشگذاری
داران
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/04/29
41
--- ریال
       41
ثبت
   ارزشگذاری
دراو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/04/29
41
--- ریال
       41
ثبت
   ارزشگذاری
والتا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/05/29
41
--- ریال
       37
ثبت
   ارزشگذاری
شناسه
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/05/29
37
--- ریال
       36
ثبت
   ارزشگذاری
فانتیکال
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/05/29
36
--- ریال
       35
ثبت
   ارزشگذاری
یوآیدی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/06/03
35
--- ریال
       36
ثبت
   ارزشگذاری
لیتیوم
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/06/03
36
--- ریال
       33
ثبت
   ارزشگذاری
مانی بان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/06/17
33
68,790,000,000 ریال
       22
ثبت
   ارزشگذاری
اینفوچک
حداکثر: 69,700,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1400/07/27
22
--- ریال
       0
ثبت
   ارزشگذاری
نیوو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/08/30
0
--- ریال
       0
ثبت
   ارزشگذاری
پولوتوس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/09/01
0

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

13   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

6   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

18   استارت‌آپ

فينتك

40   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

48   استارت‌آپ

خدمات

60   استارت‌آپ

سلامت

37   استارت‌آپ

SaaS

11   استارت‌آپ

گردشگری

14   استارت‌آپ

مواد غذایی

20   استارت‌آپ

سایر

63   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

35   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد