استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

تجارت الكترونيك

349,827,342,376 ریال
       349
ثبت
   ارزشگذاری
اسنوپ
حداکثر: 648,601,860,387 ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/04
349
26,037,515,148 ریال
       312
ثبت
   ارزشگذاری
asfdsad
حداکثر: 362,824,603,827 ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/30
312
--- ریال
       322
ثبت
   ارزشگذاری
رابین
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/04
322
32,341,497,974 ریال
       285
ثبت
   ارزشگذاری
broker
حداکثر: 76,177,926,919 ریال
تاریخ ثبت: 1398/07/12
285
--- ریال
       277
ثبت
   ارزشگذاری
راهیناب
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/02
277
--- ریال
       258
ثبت
   ارزشگذاری
فروشگاه اینترنتی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/06
258
37,291,927,539 ریال
       276
ثبت
   ارزشگذاری
senik
حداکثر: 1,018,510,180,332 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/18
276
27,758,914,868 ریال
       274
ثبت
   ارزشگذاری
senik
حداکثر: 1,185,635,884,545 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/21
274
143,888,296,623 ریال
       238
ثبت
   ارزشگذاری
senik market
حداکثر: 2,072,216,072,122 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/28
238
--- ریال
       245
ثبت
   ارزشگذاری
بوتیک
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/05
245
--- ریال
       226
ثبت
   ارزشگذاری
شاپفا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/04
226
--- ریال
       252
ثبت
   ارزشگذاری
مدیران اول
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/01/24
252
315,492,822,591 ریال
       216
ثبت
   ارزشگذاری
استارتاپ 1
حداکثر: 743,156,821,207 ریال
تاریخ ثبت: 1399/01/26
216
--- ریال
       202
ثبت
   ارزشگذاری
بام
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/08
202
1,458,257,600,967 ریال
       232
ثبت
   ارزشگذاری
سیستم رزرو و تعامل سه نیک
حداکثر: 21,627,204,484,581 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/10
232
--- ریال
       209
ثبت
   ارزشگذاری
اپلیکیشن نارون
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/03/08
209
10,723,831,817,611 ریال
       244
ثبت
   ارزشگذاری
بازار سفید
حداکثر: 43,788,584,160,124 ریال
تاریخ ثبت: 1399/03/26
244
--- ریال
       188
ثبت
   ارزشگذاری
مگایدک
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/09
188
53,983,718,608 ریال
       187
ثبت
   ارزشگذاری
ویترینگرام
حداکثر: 125,204,220,572 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/28
187
113,156,931,141 ریال
       160
ثبت
   ارزشگذاری
كافه ميوه
حداکثر: 183,675,501,973 ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/14
160
30,514,550,739 ریال
       122
ثبت
   ارزشگذاری
تحلیلگر
حداکثر: 99,765,873,829 ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/09
122
173,587,667,067 ریال
       95
ثبت
   ارزشگذاری
كافه ميوه
حداکثر: 888,125,691,654 ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/01
95
--- ریال
       99
ثبت
   ارزشگذاری
ایران درخت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/03
99
--- ریال
       109
ثبت
   ارزشگذاری
بازار هنر
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/04
109
--- ریال
       97
ثبت
   ارزشگذاری
سروبان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/05
97
--- ریال
       97
ثبت
خرید
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/23
97
--- ریال
       90
ثبت
   ارزشگذاری
بیت لاک
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/09
90
--- ریال
       79
ثبت
   ارزشگذاری
استارت آپ لیمرا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/22
79
49,031,207,526 ریال
       92
ثبت
   ارزشگذاری
اینورتر
حداکثر: 107,100,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/25
92
147,497,729,093 ریال
       79
ثبت
   ارزشگذاری
مبدل ولتاژ برق
حداکثر: 318,418,609,071 ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/26
79
--- ریال
       84
ثبت
B2B
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/18
84
--- ریال
       83
ثبت
   ارزشگذاری
اینتکس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/19
83
--- ریال
       90
ثبت
   ارزشگذاری
سلوا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/25
90
--- ریال
       67
ثبت
   ارزشگذاری
tyu
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/14
67
598,421,371,284 ریال
       69
ثبت
   ارزشگذاری
اردبیت
حداکثر: 4,518,957,016,847 ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/19
69
--- ریال
       68
ثبت
اپلیکیشن بیزریز
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/03
68
--- ریال
       93
ثبت
نانو گلدان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/14
93
--- ریال
       72
ثبت
   ارزشگذاری
بهاگذار
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/16
72
--- ریال
       62
ثبت
عکسوت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/19
62
--- ریال
       62
ثبت
   ارزشگذاری
اینی فای
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/02
62
81,575,203,884 ریال
       54
ثبت
   ارزشگذاری
گلپینو
حداکثر: 1,686,157,232,538 ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/27
54
--- ریال
       34
ثبت
   ارزشگذاری
گلپینو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/04/27
34
--- ریال
       36
ثبت
   ارزشگذاری
سامانه برون سپاری آنلاین کارسین
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/05/11
36
--- ریال
       39
ثبت
   ارزشگذاری
آلیمنتو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/06/09
39
--- ریال
       28
ثبت
   ارزشگذاری
خوابیران
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/06/17
28
--- ریال
       16
ثبت
   ارزشگذاری
دکواپ
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/07/09
16
--- ریال
       15
ثبت
   ارزشگذاری
تست
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/07/10
15
10,174,886,375,669 ریال
       18
ثبت
   ارزشگذاری
شبکه فروش آنلاین بصورت تک و عمده
حداکثر: 77,054,257,532,876 ریال
تاریخ ثبت: 1400/07/27
18

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

13   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

6   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

18   استارت‌آپ

فينتك

40   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

48   استارت‌آپ

خدمات

60   استارت‌آپ

سلامت

37   استارت‌آپ

SaaS

11   استارت‌آپ

گردشگری

14   استارت‌آپ

مواد غذایی

20   استارت‌آپ

سایر

63   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

35   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد