استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

گردشگری

--- ریال
       360
ثبت
   ارزشگذاری
نمآوا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/24
360
17,874,756,384 ریال
       242
ثبت
   ارزشگذاری
استارتاپ
حداکثر: 26,850,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/17
242
--- ریال
       237
ثبت
   ارزشگذاری
جارو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/30
237
--- ریال
       254
ثبت
   ارزشگذاری
گلبول سبز
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/20
254
13,649,832,410 ریال
       183
ثبت
   ارزشگذاری
ویزیت مشهد
حداکثر: 97,650,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/19
183
8,863,355,028 ریال
       121
ثبت
   ارزشگذاری
کاوینو
حداکثر: 35,950,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/05
121
--- ریال
       99
ثبت
   ارزشگذاری
تریپ رو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/28
99
54,132,091,202 ریال
       86
ثبت
   ارزشگذاری
کشف سرزمين پارس DPL
حداکثر: 119,800,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/08
86
--- ریال
       60
ثبت
گردشگر
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/22
60
--- ریال
       67
ثبت
   ارزشگذاری
طبیب
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/05
67
--- ریال
       64
ثبت
   ارزشگذاری
سفیران
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/13
64
23,372,381,303 ریال
       35
ثبت
   ارزشگذاری
کیش اسپید
حداکثر: 29,272,495,118 ریال
تاریخ ثبت: 1400/05/04
35
--- ریال
       34
ثبت
   ارزشگذاری
گروه سفرهای سفیران
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/06/07
34
--- ریال
       15
ثبت
   ارزشگذاری
بب
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/07/06
15

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

13   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

6   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

18   استارت‌آپ

فينتك

40   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

48   استارت‌آپ

خدمات

60   استارت‌آپ

سلامت

37   استارت‌آپ

SaaS

11   استارت‌آپ

گردشگری

14   استارت‌آپ

مواد غذایی

20   استارت‌آپ

سایر

63   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

35   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد