استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

مواد غذایی

--- ریال
       298
ثبت
   ارزشگذاری
شایان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/04/05
298
--- ریال
       286
ثبت
   ارزشگذاری
سلوا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/04/28
286
875,311,664 ریال
       245
ثبت
   ارزشگذاری
فراز
حداکثر: 3,897,650,534 ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/01
245
14,361,324,086 ریال
       311
ثبت
   ارزشگذاری
اسنوکیک
حداکثر: 31,935,716,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/24
311
374,845,453,711 ریال
       308
ثبت
   ارزشگذاری
نیلسون
حداکثر: 4,495,535,231,054 ریال
تاریخ ثبت: 1399/01/27
308
--- ریال
       221
ثبت
   ارزشگذاری
زودرسان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/01/29
221
--- ریال
       214
ثبت
   ارزشگذاری
ننه قا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/15
214
10,613,082,064 ریال
       216
ثبت
   ارزشگذاری
سانافود مارکت
حداکثر: 27,195,716,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/18
216
--- ریال
       125
ثبت
قهوه ممتاز ترک مان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/06
125
--- ریال
       106
ثبت
   ارزشگذاری
چش
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/28
106
--- ریال
       73
ثبت
شرکت دیبا تجارت خاورمیانه
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/15
73
--- ریال
       75
ثبت
   ارزشگذاری
نیوفیس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/10
75
--- ریال
       50
ثبت
   ارزشگذاری
اسمان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/06
50
--- ریال
       53
ثبت
   ارزشگذاری
foodinkish
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/12
53
--- ریال
       51
ثبت
   ارزشگذاری
ارگانیک کده
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/18
51
--- ریال
       46
ثبت
   ارزشگذاری
کالا خرید
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/19
46
--- ریال
       42
ثبت
   ارزشگذاری
مرکز گوشت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/04/12
42
--- ریال
       32
ثبت
   ارزشگذاری
هنديپاک
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/06/07
32
99,352,026,129 ریال
       30
ثبت
   ارزشگذاری
پیرسرا آنلاین
حداکثر: 404,727,850,741 ریال
تاریخ ثبت: 1400/06/13
30
--- ریال
       0
ثبت
   ارزشگذاری
سفیدان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/09/05
0

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

13   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

6   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

18   استارت‌آپ

فينتك

40   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

48   استارت‌آپ

خدمات

60   استارت‌آپ

سلامت

37   استارت‌آپ

SaaS

11   استارت‌آپ

گردشگری

14   استارت‌آپ

مواد غذایی

20   استارت‌آپ

سایر

63   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

35   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد