استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

سلامت

--- ریال
       126
ثبت
   ارزشگذاری
داناول
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/23
126
--- ریال
       126
ثبت
   ارزشگذاری
دیابتوس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/24
126
--- ریال
       108
ثبت
   ارزشگذاری
کارسپار
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/07/01
108
--- ریال
       72
ثبت
   ارزشگذاری
هرروز
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/02
72
--- ریال
       65
ثبت
   ارزشگذاری
healMate
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/02
65
--- ریال
       58
ثبت
   ارزشگذاری
VClinic
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/15
58
4,502,778,674 ریال
       44
ثبت
   ارزشگذاری
بگوبم
حداکثر: 30,700,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/17
44
--- ریال
       0
ثبت
   ارزشگذاری
پانوتک
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/23
0

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

4   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

1   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

3   استارت‌آپ

فينتك

5   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

19   استارت‌آپ

خدمات

20   استارت‌آپ

سلامت

8   استارت‌آپ

SaaS

7   استارت‌آپ

گردشگری

5   استارت‌آپ

مواد غذایی

8   استارت‌آپ

سایر

23   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

6   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد