استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

فناوری اطلاعات

219,575,633,842 ریال
       288
ثبت
   ارزشگذاری
اردیبهشت استودیو
حداکثر: 472,537,475,694 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/10
288
5,310,857,400 ریال
       250
ثبت
   ارزشگذاری
روتیک
حداکثر: 9,440,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/13
250
2,036,084,448 ریال
       208
ثبت
   ارزشگذاری
همیار بهره بردار
حداکثر: 9,582,858,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/02
208
23,854,885,949 ریال
       207
ثبت
   ارزشگذاری
تجهیز آی تی
حداکثر: 32,865,716,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/03
207
--- ریال
       213
ثبت
   ارزشگذاری
مدیریت مالی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/09
213
--- ریال
       239
ثبت
   ارزشگذاری
پارس ساوا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/19
239
--- ریال
       142
ثبت
   ارزشگذاری
مادیا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/13
142
--- ریال
       165
ثبت
   ارزشگذاری
تی جکت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/22
165
--- ریال
       119
ثبت
   ارزشگذاری
شهید سلیمانی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/12
119
--- ریال
       143
ثبت
   ارزشگذاری
اینوتکس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/19
143
--- ریال
       115
ثبت
   ارزشگذاری
آسان بورس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/13
115
--- ریال
       104
ثبت
   ارزشگذاری
پاناک
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/13
104
6,890,000,000 ریال
       92
ثبت
   ارزشگذاری
Press
حداکثر: 7,760,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/20
92
--- ریال
       95
ثبت
   ارزشگذاری
pnt
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/30
95
21,818,848,253 ریال
       87
ثبت
   ارزشگذاری
ترا رسام
حداکثر: 35,608,522,605 ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/02
87
9,974,000,000 ریال
       82
ثبت
   ارزشگذاری
فانتوم
حداکثر: 56,395,162,162 ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/26
82
111,904,581,146 ریال
       74
ثبت
   ارزشگذاری
Xone
حداکثر: 9,973,773,780,955 ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/20
74
--- ریال
       80
ثبت
اگروپاد
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/23
80
191,346,739,505 ریال
       82
ثبت
   ارزشگذاری
Xone
حداکثر: 10,610,396,740,416 ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/23
82
--- ریال
       76
ثبت
   ارزشگذاری
افزار
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/04
76
--- ریال
       69
ثبت
چابکان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/15
69
18,135,843,178 ریال
       66
ثبت
   ارزشگذاری
تیزنگر
حداکثر: 30,780,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/19
66
--- ریال
       65
ثبت
   ارزشگذاری
DG one
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/21
65
--- ریال
       61
ثبت
   ارزشگذاری
استدیو پنگوِین
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/01
61
108,226,609,036 ریال
       55
ثبت
   ارزشگذاری
نرم افزار های بورس بو بانک
حداکثر: 915,547,419,830 ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/05
55
--- ریال
       46
ثبت
   ارزشگذاری
بیترانا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/04/02
46
49,224,570,957 ریال
       44
ثبت
   ارزشگذاری
HSE assisst
حداکثر: 76,208,922,398 ریال
تاریخ ثبت: 1400/04/19
44
--- ریال
       43
ثبت
   ارزشگذاری
بلوط گیمز
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/05/10
43
--- ریال
       34
ثبت
   ارزشگذاری
PX
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/05/16
34
--- ریال
       37
ثبت
   ارزشگذاری
اتوبلاک
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/05/20
37
--- ریال
       25
ثبت
   ارزشگذاری
بی کد
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/07/13
25
--- ریال
       12
ثبت
   ارزشگذاری
دیدستان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/07/28
12
--- ریال
       9
ثبت
   ارزشگذاری
بهین هومن
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/08/18
9
--- ریال
       0
ثبت
   ارزشگذاری
اکسس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/09/09
0
--- ریال
       1
ثبت
   ارزشگذاری
نت نپ
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/09/09
1

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

13   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

6   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

18   استارت‌آپ

فينتك

40   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

48   استارت‌آپ

خدمات

60   استارت‌آپ

سلامت

37   استارت‌آپ

SaaS

11   استارت‌آپ

گردشگری

14   استارت‌آپ

مواد غذایی

20   استارت‌آپ

سایر

63   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

35   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد