استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

SaaS

--- ریال
       338
ثبت
   ارزشگذاری
حسام
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/04
338
--- ریال
       327
ثبت
   ارزشگذاری
سایت ساز وبزی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/03/11
327
--- ریال
       312
ثبت
   ارزشگذاری
30meet
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/29
312
--- ریال
       242
ثبت
   ارزشگذاری
SMARTX
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/10
242
152,318,750,785 ریال
       240
ثبت
   ارزشگذاری
fitwayz
حداکثر: 4,822,473,722,138 ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/22
240
--- ریال
       273
ثبت
   ارزشگذاری
سیتکا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/06
273
--- ریال
       202
ثبت
   ارزشگذاری
هلپیکال
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/19
202
149,629,427,956 ریال
       143
ثبت
   ارزشگذاری
الکتروتجارت
حداکثر: 12,300,384,679,042 ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/14
143
--- ریال
       66
ثبت
هوش آپ
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/12
66
--- ریال
       10
ثبت
   ارزشگذاری
دادیتو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/08/05
10
19,578,000,000 ریال
       13
ثبت
   ارزشگذاری
بوک تا بوک
حداکثر: 20,180,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1400/08/16
13

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

13   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

6   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

18   استارت‌آپ

فينتك

40   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

48   استارت‌آپ

خدمات

60   استارت‌آپ

سلامت

37   استارت‌آپ

SaaS

11   استارت‌آپ

گردشگری

14   استارت‌آپ

مواد غذایی

20   استارت‌آپ

سایر

63   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

35   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد